Więcej informacji

Głównym celem Fundacji jest budowanie Placów Zabaw dla dzieci z Domów Dziecka w Polsce

Parada Konstytucji 3-Maja 2015


Kochani !


DOM DZIECKA, po raz pierwszy na Paradzie Konstytucji 3-Maja
Organizacja charytatywna DOM DZIECKA, po raz pierwszy uczestniczyła w tegorocznej

chicagowskiej Paradzie trzeciomajowej.

W tym roku w paradzie udział wzięło ponad 100 kolum reprezentujących polonijne organizacje, szkoły, biznesy.

Nasza kolumna, DOM DZIECKA znalazła się w pierwszej dziesiątce maszerujących i liczyła ok. 30. osób.

W prawdzie nie była to zawrotna liczba, ale staraliśmy sie utrzymać stan zgłoszony organizatorom parady.

Do tej pierwszej wspólnej manifestacji polskości za granicami Kraju, organizacja DOM DZIECKA

przygotowała się znakomicie, a wszyscy maszerujacy ubrani w koszulki ze znakiem DOMU DZIECKA

byli bardzo dumni z faktu, że mogą zaprezentować naszą działalność społeczną na tak duża skalę.

W naszej kolumnie znaleźli sie nie tylko członkowie organizacji, ale dołączyli do nas także członkowie

Polish Yacht Club Chicago, wspierając swoją obecnością naszą organizację.
Na czele kolumny DOM DZIECKA szedł Dariusz Buchart dumnie niosąc flagę organizacji.
Następnie, szły panie z zarządu z transparentem organizacji: Aneta Szulakiewicz,prezes, pani

Grażyna Orawiec,wice prezes, Anna Woźniak, Agnieszka Jasko,Viola Nowacki oraz Justyna Koscielniak.

Kolejne transparenty informujące o działalności org. DOM DZIECKA niesli nasi wolontariusze i sympatycy

organizacji miedzy innymi; Katarzyna Sowacki, Marek Novacki, Magdalena Ciukaj,Adriana Wosz,

Zbigniew Jarzabek, Bozena Mikucka, Urszula Holc oraz Dariusz Lącz.

Kolumna zwracała na siebie uwagę również dzięki nagłośnieniu, megafony, radio oraz hymnowi

” Bo świat to my” https://www.youtube.com/watch?v=bA1-DO-BU10 , który towarzyszył przez cały czas przemarszu.

Warto dodać, że niektórym ludziom słuchającym naszego hymnu, pojawiały się łzy w oczach…

Organizacja DOM DZIECKA, jest dumna z faktu, że mogła uczestniczyć w paradzie i zaprezenować

tysiącom ludzi swoją działalność.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom: rodzicom ich dzieciom i zarządowi organizacji za współuczestnictwo.

Słowa uznania i gratulajce za wspaniałą organizację należą się także dla

Komitetu Organizacyjnego Parady, i wszystkim ludziom pomagającym w tym

kilkutysięcznym polonijnym marszu 3 majowym.


Dziękujemy!
Zarząd Fundacji Dom Dziecka.