Więcej informacji

Głównym celem Fundacji jest budowanie Placów Zabaw dla dzieci z Domów Dziecka w Polsce

Parada Konstytucji 3-Maja 2016


Kochani !


DOM DZIECKA, po raz drugi na Paradzie Konstytucji 3-Maja. W tym roku w paradzie udział wzięło ponad 100 kolum reprezentujących polonijne organizacje, szkoły, biznesy.Nasza kolumna, DOM DZIECKA po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce maszerujących i liczyła ponad 30. osób.Do naszej wspólnej manifestacji polskości za granicami Kraju, organizacja DOM DZIECKA, przygotowała się znakomicie, a wszyscy maszerujacy ubrani w koszulki ze znakiem DOMU DZIECKA , byli bardzo dumni z faktu, że mogą zaprezentować naszą działalność społeczną na tak duża skalę.Kolumna zwracała na siebie uwagę również dzięki nagłośnieniu, megafony, radio oraz hymnowi ” Bo świat to my”https://www.youtube.com/watch?v=bA1-DO-BU10, który towarzyszył przez cały czas podczas marszu.Organizacja DOM DZIECKA, jest dumna z faktu, że mogła po raz kolejny uczestniczyć w paradzie i zaprezenować tysiącom ludzi swoją działalność.Dziękujemy wszystkim uczestnikom: rodzicom ich dzieciom i zarządowi organizacji za współuczestnictwo.Słowa uznania i gratulajce za wspaniałą organizację należą się także dla Komitetu Organizacyjnego Parady, i wszystkim ludziom pomagającym w tym kilkutysięcznym polonijnym marszu Konstytucji 3- go Maja.


Dziękujemy!
Zarząd Fundacji Dom Dziecka.